Thursday, 30 June 2016

Surah Al-Baqarah (130)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 130:
  

Ringkasan tafsir
Ayat ini telah mencela sebahagian dari kalangan Bani Israel yang tidak mahu menerima syariat Nabi Muhammad. Dan  Allah berfirman “tiadalah orang benci kepada agama nabi Ibrahim, melainkan mereka yang safih” dan “sesungguhnya telah Allah pilih Ibrahim itu diatas dunia, dan adalah ia di akhirat sememangnya dari pada orang yang Soleh”.

Dalam kitab Taura ada menyebut; “bahawa Allah membangkitkan seorang Nabi, bernama Ahmad, dari keturunan Nabi Ismail, sesiapa yang beriman dengan nya, ia mendapat hidayat dan petunjuk dan yang ingkat dikutuk”. 


[Previous] [Next] Sumber, 
Terjemahan (1.2.121~130);  
[GS]
https://t.co/Qe1ARLUKHa
Ulasan (1.2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr  
Pautan,
[G+] https://plus.google.com/115111813001317337320/posts/b43HSaBomAh

via,
musim.perayaan@gmail.com
(recover, Musim.Perayaan@aol.com)


.

No comments:

Post a comment